Ota yhteyttä

 
Miten Fennia saa tuhat ammattilaista toimimaan yhteisellä, hyvällä tavalla?

Miten Fennia saa tuhat ammattilaista toimimaan yhteisellä, hyvällä tavalla?

Asiakkaan kokema arvo on seurausta työmme sujuvuudesta. Se toteutuu, kun jokainen hoitaa roolinsa asiakkaan palvelussa ammattitaitoisesti ja sovitulla tavalla. Prosessityö vähentää sujuvuuden esteenä olevia tiedon kulun häiriöitä. Sovimme eri toimijoiden kesken, miten asiat tehdään sujuvasti ja tehokkaasti. Prosessityö mahdollistaa myös automaation ja digitalisaation viisaan hyödyntämisen sekä johdetun jatkuvan kehittämisen, kertoo Fennian kehitysjohtaja Timo Ahvonen.

Tehtävä
Asiakas: Fennia
Kesto: useita vuosia

Haaste
Tuottavuuden parantaminen. Fennia haluaa toimia yhteisellä, hyvällä tavalla ja vähentää turhaa työtä.

Ratkaisu
Prosessinäkökulman haltuunotto kattaen koko konsernin ja kumppanit. Ensimmäisenä askeleena tunnistettujen kriittisten pisteiden korjaaminen ketterän kehittämisen keinoin ja jatkossa tavoitetilan kuvaaminen.

Vaikutus
Kun toiminta on kuvattu prosesseina, kokonaisuus hahmottuu paremmin, kunkin oma rooli on selkeämpi ja parannettavat kohteet näkee selvemmin. Turhat vaiheet ja asiat jätetään tekemättä. Palvelu on parempaa ja tasalaatuisempaa, asiakkaat saavat vastauksen nopeammin.

Tiimi
Kai Laamanen, Fennian johtoryhmä ja kaikki fennialaiset


Timo Ahvonen, kehitysjohtaja:
Prosessiemme kehittämisessä on kyse yhteisen fennialaisen toimintatavan luomisesta. Teemme pitkäjänteistä työtä kuvaamalla ydinprosessimme yksi kerrallaan. Vaikka työ on usean vuoden mittainen, yksittäiset parannukset tapahtuvat ketterästi. Kaikessa tähtäämme parempaan asiakaskokemukseen.

Esimerkiksi henkilöasiakaspuolella meillä on nyt kuvattu asiakassuhteen aloittamisen prosessi. Tunnistimme asiakkaan polun ja siihen liittyvät vaiheet ja tehtävät. Näin olemme pystyneet tekemään aloituksesta sekä sujuvamman sisäisesti että miellyttävämmän asiakkaan näkökulmasta.

Konsulttimme Kai Laamanen on vetänyt lukuisia vastaavia kokonaisuuksia, ja tunnemme olevamme kehitysmatkallamme turvallisissa käsissä. Hän ohjaa meitä varmoin ottein eteenpäin, jos juutumme johonkin detaljiin. Hänen johdollaan olemme löytäneet vastauksia oman toimintamme parantamiseksi nopeasti.

”Kai on prosessijohtamisen syväosaaja, joka auttaa näkemään metsän puilta.”
Timo Ahvonen, kehitysjohtaja, Fennia


Onko sinullakin strategia, prosessi tai kehitysprojekti, jossa onnistuminen vaatii ihmisiltä toimintatavan muutoksen nopeasti ja tehokkaasti?

Ota yhteyttä konsultti Kai Laamaseen: 0400 815 054, kai.laamanen@innotiimi-icg.com