Ota yhteyttä

 
/ torstai, 08 helmikuu 2018

Kehitä organisaatiosi innovaatiokulttuuria e-Kirjamme avulla! - 365 tapaa kehittää innovaatiokulttuuria

Tämä on Innotiimi-ICG:n blogisarja 365 tapaa kehittää innovaatiokulttuuria. Esitämme joka viikko seitsemän konkreettista keinoa innovaatiokulttuurin parantamiseksi. Tässä osa 38/52 – keinot 260-266. Mikä on sinun keinosi jatkaa tätä listaa?

260 Kehitä organisaatiosi innovaatiokulttuuria e-Kirjamme avulla!

Tarvitsetko ideoita organisaatiosi innovaatiokulttuurin kehittämiseen? Tätä tarkoitusta varten olemme kirjoittaneet tätä blogisarjaa ja myös koostaneet e-kirjan Uudistu tai Kuole – 100 käytännön keinoa innovaatiokulttuurin kehittämiseen! Lataa maksuton e-kirjamme täältä ja toimi seuraavasti. Lue lyhyesti kuvatut 100 käytännön keinoa läpi. Pysähdy jokaisen keinon kohdalla ja mieti miten voisit soveltaa keinoa omassa organisaatiossasi, yksikössäsi, tiimissäsi tai henkilökohtaisesti. Valitse 100 keinosta tällä tavoin kolme tärkeintä. Kutsu tämän jälkeen kaksi luottokollegaasi, esittele keinot heille ja jalostakaa niitä yhdessä eteenpäin käyttöönne sopivaksi. Lopuksi, valitkaa näistä kolmesta keinosta mielestänne kaikkein tehokkain ja kokeilkaa ratkaisun toimivuutta käytännössä.

261 Hyödynnä Kalanruotokaaviota ongelman syvälliseen analysointiin

Tuliko taas rynnättyä ideoimaan ratkaisuja ennen kuin ymmärsit, mistä todella on kysymys? Ongelman analysointi on vaihe, joka monesti unohdetaan innovointityössä. Jos haluat syvällisesti ymmärtää ongelman ja saada siitä yhteisen käsityksen, hyödyntäkää Kalanruotokaaviota ongelman analysoinnissa. Kalanruotokaavio (tai Ishikawa diagrammi kehittäjänsä professori Kaoru Ishikawan mukaisesti) on visuaalinen tapa analysoida ja havainnollistaa ongelmaan johtaneita syitä ja niiden välisiä syy-seuraussuhteita.  Yleisessä tilanneanalyysissä voi käyttää esim. 4P-mallia (People, Product, Process, Place) kalanruotojen pääluokkina. Pienempiä ruotoja voidaan lisätä tarpeen mukaan. Menetelmää toimii hyvin sekä yksin että työryhmässä käytettävänä. Lopputuloksena kirkastuu kuva ”juuri-syistä”, johon ratkaisutoimenpiteet olisi syytä kohdistaa. Innovaatiokulttuuri saat polttoainetta syntyneistä innovatiivisista ratkaisuista – huippuratkaisu syntyy, kun se kohdistuu todellisiin, ei vain kuviteltuihin ongelmiin.  

262 Käytä ABC-listausta luovien ajatusten ruokkijana

Törmäsitkö haasteeseen, johon tarvitset uusia ja omaperäisiä ideoita. Kokeile ABC-listausta ja toimi näin. Jaa A4-kokoinen paperi kolmeen sarakkeeseen. Kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen aakkoset A-Ö. Kirjoita toiseen sarakkeeseen ensimmäisenä mieleesi tuleva sana, joka alkaa ko. aakkosella. Kolmas sarake on varattu varsinaisille kehitysideoille. Jos haasteena olisi vaikka löytää keinoja uusasiakashankintaan ja kirjaimen D kohdalle kirjoitit ”dionosaurus”, niin kysy itseltäsi miten voisit hyödyntää ”dinosaurusta uusasiakashankinnassa tai mitä yhteistä dinosauruksella ja uusasiakashankinnalla on? Itselläni mieleeni tuli parikin kehitysideaa yhteyttä hetken pohdiskellessani. Aloin miettiä sitä, kuka on alamme sukupuuttoon kuollut dinosaurus, jota voisin käyttää varoittavana esimerkkinä asiakasta lähestyttäessä. Toisena ideana aloin ajatella, että kuka olisi se haluamani asiakassegmentin iso dinosaurus, jota kaikki haluaisivat kuulla ja kenet voisin pyytää asiakastilaisuuteemme puhumaan.

263 Kiteytä ratkaisusi NABC-näkökulmiin!

Joskus kehitetyt innovatiiviset ratkaisut eivät etene, joka voi latistaa innovaatiokulttuuri. Syitä voi olla monia, mutta joskus ratkaisut ovat yksinkertaisesti niin epämääräisesti esitettyjä, ettei kukaan järkevä esimies voi niihin tarttua. Mieti siis olisiko ratkaisun kiteyttämisetä NABC-näkökulmiin hyötyä. Aloita tarpeesta (Need) ja kerro mitä asiakaan ongelmaa tai markkinatarvetta olemme ratkaisemassa. Jatka varsinaisen ratkaisun (Approach) kuvaamisella. Tämän jälkeen siirry hyötyjen (Benefits) tarkasteluun ja kuvaa saavutettavat edut eri näkökulmista. Lopuksi, tarkastele kilpailuympäristöä (Competiton) ja kirkasta, miksi ratkaisu on parempi kuin kilpailevat vaihtoehdot. Tällaista mallia käytti myös entinen TEKES, kun se pyysi kuvaamaan hankkeita rahoituspäätöksiä varten. Katso lisää NABC-näkökulmista täältä.

264 Viikon idea valkotaululle!

Poissa silmistä – poissa mielistä. Jos haluat edistää innovaatiokulttuuria, kokeile jotakin helppoa ja yksinkertaista. Valitse viikoittain yksi mielenkiintoinen kehitysidea, kopio se huomiota herättävälle pohjalle ja laita se näkyville keskeiselle paikalle. Kokeile vaikkapa kolmella valkotaululla kolmessa kahvihuoneessa ja katso miten kehitysideasta keskustellaan ja miten se kerää uusia näkökulmia kehittyäkseen edelleen. Näkyvissä – ajatuksissa!

265 Kiertävät vuorot innovaatiokulttuurin kehitysvastaavana!

Innovaatiokulttuurin kehittäminen voi olla haastavaa, jos ympäröivä organisaatio ei syvällisesti ymmärrä, mistä on kyse. Joskus myös ideat toiminnan kehittämiseksi voivat ajan kuluessa pelkistyä mitättömäksi puuhasteluksi.  Auttaisiko tilannetta se, jos yksikössäsi käytettäisiin kiertäviä vuoroa innovaatiokulttuurin kehitysvastaavana. Kapulan voisi siirtää seuraavalle henkilölle esim. puolivuosittain. Toiminnasta tulisi tällöin yksikön yhteinen asia ja kehittämistä pidettäisiin määräaikaisena projektina, eikä ”elinkautisena” vastuuna.

266 Konkretisoi kehitysaihiot prototyypeiksi nopeasti ja halvalla!

Monet hyvät kehitysideat jäävät ideoiksi, koska niitä ei osata tai jakseta konkretisoida riittävästi. Keskity siis protoilemaan – nopeasti ja yksinkertaisesti. Prototyypin tekeminen pakottaa konkretisoimaan kehitysideoita, vaikka ne olisivat kuinka abstrakteja. Prototypointi myös aktivoi aivoja kolmiulotteisen tekemisen kautta eri tavalla, kun pelkkä sanojen kirjoittelu ja siten synnyttää myös uusia ratkaisua parantavia kehitysideoita. Lisäksi prototyyppi on verraton kommunikointi väline – sen avulla on helppo selittää ja myös ymmärtää, mistä ratkaisussa todella on kysymys. Lue lisää protoilusta täältä. Jos haluat oppia nopeita ja tehokkaita protoilutapoja, niin se on mahdollista tulevassa toukokuun valmennuksessamme.

Mikä on vinkkisi innovaatiokulttuurin kehittämiseen?

Haluaisimme kuulla kokemuksiasi käytännön keinoista innovaatiokulttuurin kehittämiseksi. Osallistu keskusteluun LinkedIn-ryhmässä Innovaatiot ja kehitystoiminta | Parhaat käytännöt | Suomi. Ryhmä on avoin, osallistu rohkeasti. Kokoamme ajoittain keskustelussa esitetyistä ideoista yhteenvedon blogisarjaan.

Vuoden mittaisen blogisarjamme päätyttyä koostamme ekirjan innovaatiokulttuurin kehittämisestä.

Lue täältä viime viikon ideat 253-259

Jarno Poskela (TkT) toimii osakkaana ja innovaatiokonsulttina Innotiimi-ICG:ssä. Hänen viimeaikaiset konsultointi- ja valmennustoimeksiannot ovat keskittyneet innovaatiojohtamiseen, innovaatiokyvykkyyden kehittämiseen, kokeilevaan kehittämiseen, ennakointityöhön ja erilaisten innovointiprojektien vetämiseen asiakkaille. Hän on konsultoinut n. puolta Suomen TOP-50 yritystä ja myös julkisen sektorin organisaatioita innovaatio- ja uudistumiskyvyn kehittämisessä. Seuraa Jarnon ajatuksia Twitterissä ja LinkedIN:ssä.

Jarno Poskela

Sähköposti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jätä kommentti

Muista täyttää kaikki pakolliset tiedot (*) . HTML-koodi ei ole sallittu.